FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsmaterialer

Grønt Flag Grøn Skole materialer

Undersøg Energi, Klimaforandringer, Transport, Hverdagens kemi, Bæredygtigt forbrug 7.-9. klasse
Bogen er gratis for skolerne og kan bestilles hér.

En verden til fælles

Gratis undervisningsmateriale og oplysningskampagne udviklet af Friluftsrådet. Tag med til Uganda, et land i næsten midt i Afrika og oplev, hvordan klimaforandringene påvirker landet og de mennesker, der bor der. Udgangspunktet er fortællinger fra Eco-Schools (Grønt Flag-skoler) i Uganda. Undervisningsmaterialet lægger op til et tværfagligt forløb, hvor eleverne opnår en forståelse af, at klimaforandringer har konsekvenser for børns liv og fremtid – ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Bæredygtig fremtid

Gratis undervisningsmateriale om bæredygtighed og klimaproblematikker udarbejdet af Astra og DR Skole. "Bæredygtig fremtid" er et supplerende læremiddel til natur/teknologi og dansk i 4. - 6. klasse om bæredygtighed og klimaproblematikker i den 3. verden. FN’s 17 verdensmål vedtaget i 2015 er et centralt omdrejningspunkt. Læremidlet er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktisk orienterede opgaver. I lærervejledningen er alle overskrifter klikbare og fører til visning af klippet på DR Skole. Materialet lægger op til at lære eleverne at gøre en forskel for miljøet.

Klimakaravanen

 

Lån DONG's energikasser i Grønt Flag Grøn Skole
Læs mere om lånebetingelser og kassernes indhold
Book energikasserne hér.
 

Lån et varmefølsomt kamera
Grønt Flag Grøn Skole udlåner gratis varmefølsomt kamera med tilhørende undervisningsforløb.

Klæd dine elever på til at blive klima- og energikonsulenter
Undervisningsforløbet Børn som klima- og energikonsulenter er udviklet af to dygtige lærere på Krogårdsskolen i Greve som led i Grønt Flag-undervisningsprogrammet.

 

Øvrige materialer

Sæt fokus på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. IBIS/Hele Verden i Skole har udviklet dette spændende materiale om verdensmålene. Hvis I har valgt Grønt Flag-temaet klimaforandringer, er det oplagt at sætte fokus på verdensmål nr. 13, hvor fokus er på at gøre en klimaindsats og derved beskytte planeten.

GEOGRAFI
Geotoper 3
(Geografforlaget). Afsnit om Klimaændringer s. 40 - 45.

Ind i geografien A (Mogens Lerbech Jensen) (Gyldendal1997) Afsnit om Jordens klima s. 113 - 138.

Ny geografi 4 (Jørgen Steen), Gyldendal Uddannelse. Afnittet "Miljø uden grænser" om klimaændringer og drivhuseffekten.

FYSIK/KEMI
Hold på varmen
(Lone Skafte Jespersen og Niels Johnsen) Ny Fysik/kemi Tema, Gyldendal Uddannelse. Om varme og isolering, men også om miljø og drivhuseffekt.

OM GLOBAL OPVARMNING 
Hva' så, isbjørn? (Robert E. Wells). Lamberth, 2008.
Indhold: Isen smelter ved polerne, og det giver store problemer for isbjørne og andre. Hele planeten er afhængig af at den artiske is bevares. Men hvorfor smelter isen? 
Egnet klassetrin: 0.-3. klasse

 

Powerpoints til lærerens gennemgang i klassen:
Fem korte præsentationer til undervisningen med forklaringer til klima og
klimaforandringer (Noah)


Undervisningsforløb

 

Styr på klimaet
Dette undervisningsmateriale præsenterer forskellige løsninger til klimaproblemer rundt omkring i verden. Fokus er på, hvad vi kan gøre for at bekæmpe klimaforandringerne. Materialet er udviklet af Life Exhibitions.

Nyheder fra en varm fremtid

Nyheder fra en varm fremtid er et supplerende undervisningsmateriale til undervisningen i bæredygtighed og klimaproblematikker i primært naturfagene og samfundsfag i 7.-10. klasse. Materialet er udviklet af NTS-Centeret (nu Astra - nationalt videnscenter for læring i natur, teknik og sundhed).

KlimaNØRD
Et forløb om klima og klimaforandringer. Her kan både downloades og bestilles både elevbøger og lærervejledninger. Lærervejledningen indeholder uddybende information til temaet og ikke mindst 10 arbejdsark om klima, klimaforandring og energi. Materialet er udviklet af COOP Skolekontakt.
 
Klimaets påvirkning af Verdens fattigste (Geografi) 
Climateminds-materialet sætter fokus på den globale opvarmning i et globalt perspektiv, hvor det især er verdens fattigste, der bliver hårdt ramt i takt med stigende temperaturer. Hvem har ansvaret?
Elev og lærervejledning. 

Klima og energi
Her finder du Oplysningsforbundet DEOs temapakke om klima og energi. På siden finder du en oversigt over alle temaer indenfor EU's rolle i spørgsmålet om klima og energi.

  

Aktiviteter:

Basis klimaforståelse - Climateminds
Oversigt over tekster og forsøg med klimaforandring

Drivhuseffekten
Lav forsøg med med drivhuseffekten.

CO2 beregneren
Kan du spare CO2 med CO2-beregneren

CO 2-udslip visualiseret

Se hvordan verden ville se ud, hvis det ikke var arealet af landene, men udledningen af CO2 , der angiver landenes størrelse på verdenskortet.(Udledningen af CO2 , år 2000).

 

Video

  
DR Vejrskolen
Klimaet er vejret beskrevet i gennemsnit over 30 år - Hør Jesper Theilgaard fortælle om vejret og årstiderne.  

Golfstrømmens påvirkning af vores klima

DR har samlet videoklip om Golfstrømmen og dens påvirkning af vores klima. Som global opvarmning får isen på polerne til at smelte, forandres Golfstrømmen. Hvilke funktioner har Golfstrømmen og hvilke konsekvenser får ændringer på klimaet? Se med her og få inspiration til emnet "Klimaforandringer".

 

Animationer 


ILLULISSAT ISFJORD - et verdensarvsområde
Hent oplysninger om isen og se film og billeder.
HUSK: Gå til "interaktivitet og download" i øverste menulinje - Se linket i højre side på den nye side til filmklip - Her findes bl.a. en meget fin animeret flyvetur fra Ilulissat lufthavn, forbi Ilulissat by og op gennem Ilulissat Isfjord til den ca. 70 m høje gletcherfront
og tilbage igen. 

Istider
Mulighed for gennem en animation at vise isens udbredelse i Danmark under forskellige perioder.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website