FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljøvision

Der skal formuleres visioner for miljøarbejdet på gymnasiet. Miljøvisionen er elevernes og medarbejdernes programerklæring om de værdier, som skolen stræber efter og gerne vil arbejde for.

Eksempler på Grønt Flag Gymnasieskolers miljøvisioner:

 • HTX-Roskilde har formuleret en ambitiøs miljøvision og handleplan for skoleåret 17/18. Bl.a. ønsker man at:

  - bæredygtighed indgår som temaer og projekter i alle fag.

  - bygge et grønt miljølaboratorium, der producere mere energi end det forbruger.

  - dyrke frugt på skolens udearealer

  - etablere udendørs undervisningsrum

  Se hele HTX-roskildes ambitiøse miljøvision og handleplan på her.

 • Frederikssunds Gymnasium miljøvision er indarbejdet gymnasiets samlede visioner og strategi. Visionen lyder: "Vi vil være et gymnasium, hvor det bæredygtige element i forhold til energi og ressourcer er gennemgående i undervisning såvel som i drift af gymnasiet."

 

 • På VUC Syd er omdrejningspunktet for miljøvisionen ikke kun at se på problemerne, men i lige så høj grad at kigge på løsningerne. VUC Syd har udarbejdet denne video om deres vision for en bæredygtig skole:

 

 • HF og VUC Fyns miljøvision er, at alle ansatte og kursister på skolen i fællesskab er med til at fremme det grønne islæt på HF & VUC FYN Nyborg. Skolen ønsker at skærpe bevidstheden om natur og miljø i hverdagen, på et niveau der er relevant for kursisternes uddannelsesmæssige situation.

 

 • Mulernes Legatskole havde følgende miljøvision 2012-13: At påvirke alle på skolen til at tænke/handle så bæredygtigt som muligt (lokalt-globalt) og sikre så grøn og bæredygtig en dagligdag på skolen som muligt.
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website