FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fem vigtige regler når du underviser i det fri

26. juni 2018

Når du bruger naturen i forbindelse med undervisning, planlægger motionsdag, cykelture, madlavning mv., så er der nogle regler, som er vigtige at kende. Med reglerne i baghovedet kan I få mere ud af jeres undervisning i naturen og samtidig vise hensyn til naturen, dens ejere og andre gæster.

skolenyhed
 

Selvom vi ikke har så meget fri natur i Danmark, har du som lærer mange steder gode muligheder for at undervise i naturen. Vi har må nemlig gerne bruge skove, strande, markveje mv., også selvom de er privatejede. Og vi må færdes langt de fleste steder - ja faktisk må vi mere i naturen, end de fleste tror. Det er derfor en god ide, at kende reglerne, så du ved, hvad du må i naturen med din klasse.

Test dig selv og se, om du har styr på reglerne.

1. Brug endelig skovene
Som lærer skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for, hvad I må i offentligt- og privatejede skove. I offentligt ejede skove må I færdes døgnet rundt både på veje stier og i selve skovbunden (bortset fra haver og gårdspladser). I privatejede skove skal I blive på veje og stier, og I må være der fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Al cykling skal foregå på veje og stier uanset om skoven er offentligt - eller privatejet. I må også gerne plukke blomster, samle svampe, bær kogler mv. til undervisningsbrug - omkring en posefuld, men husk, at I kun må samle det, som I kan nå fra vejen eller stien, hvis skoven er privatejet.

Der er også forskellige regler, hvis I vil gøre ophold, dvs. slå jer ned for en stund. I offentlige skove må I gøre ophold, hvis der er minimum 50 meter til nærmeste beboelse. I privatejede skove skal der være 150 meter til nærmeste beboelses- eller driftsbygning, og I må ikke slå jer ned uden for skovens veje og stier.

I offentlig ejede skove må I desuden overnatte i telt på lejrpladser og i særlige skove med områder til fri teltning - og I må overnatte i shelter, direkte i skovbunden, på liggeunderlag, i hængekøje eller under regnslag. I må også tænde bål på etablerede bålpladser, men hold øje med lokale forbud. Lige nu er der forbud mod bål i mange kommuner pga. tørke.

I privatejede skove kræver overnatning, bål og aktiviteter i skovbunden altid ejerens tilladelse.

Vær opmærksom på, at adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Hvis en privatejet skov er under 5 hektar, må skovejeren også lukke den af for offentligheden. 

2. Brug endelig strandene
I har stort set uhindret mulighed for at bruge strande og kystnaturen til jeres undervisning. Og det er døgnet rundt. 

I store træk er der ingen begrænsninger for færdsel langs kysterne så længe det foregår til fods. En god tommelfingerregel er, at I må færdes på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, skal I ud i vandkanten, for at I lovligt må passere. De fleste steder er cykling forbudt. Der er dog visse undtagelser langs den jyske vestkyst, hvor stranden er udlagt som offentlig vej.
 
I må også gøre ophold i forbindelse med jeres undervisning og I må bade ved stort set alle strande, men husk, at der skal være mere end 50 meter til beboelse, hvis stranden er privatejet. Det er også tilladt at lave bål de fleste steder, men der kan være lokale forbud, som du kan tjekke på kommunens hjemmeside.

Derudover er I velkomne til at overnatte på stranden, det må bare ikke være i telt eller noget, der ligner. I stedet kan I lave et primitivt ly fx spænde et sejl op mellem to kajakker eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være mere 50 meter til ejerens beboelse på privatejede strande

3. Brug endelig markvejene
Det meste af Danmark er landbrugsland, faktisk har vi verdensrekord i landbrugsareal med 63 % mens gennemsnittet i Europa er 24 %. Derfor er det rigtig godt, at vi må færdes på markveje, for de fører nemlig ofte ud til skov, strand, sø, eng mv. 

I må både gå og cykle døgnet rundt på alle veje og stier i det åbne land. Ejeren kan forbyde adgang på veje og stier ved skiltning i særlige tilfælde. Husk derfor at respektere skilte, som I møder.

4. Organiserede aktiviteter
Når du planlægger undervisningsaktiviteter i naturen, er det en god ide at være opmærksom på reglerne for organiserede aktiviteter, som I kan falde ind under. Det betyder, at I i nogle tilfælde skal søge om tilladelse til jeres aktivitet hos ejeren. Reglerne om organiserede aktiviteter gælder dog kun for skove og udyrkede arealer (både offentligt- og privatejede).

I skal som hovedregel søge om tilladelse, hvis I er mere end 50 personer. Naturstyrelsen har dog indført en særlig ordning for deres arealer, hvor I normalt ikke skal søge om tilladelse til aktiviteter, der er almindelige og stilfærdige (fx en cykeltur, ekskursioner mv.), uanset hvor mange I er.

Hvis I laver et sportsarrangement (fx orienteringsløb) aktiviteter om natten og lejrslagning, aktiviteter med afmærkning eller kommercielle aktiviteter, skal I altid søge om ejerens tilladelse. Det gælder for både skove og udyrkede arealer uanset ejerforhold.

5. Hvem ejer skoven, stranden eller markvejen mv?
Når I skal ud i naturen, hvordan ved du så lige hvem der er ejeren. Statens skove drives af Naturstyrelsen, og de er forsynet med rødmalede pæle, skilte og låger. I privatejede skove ses oftere et grønt skilt med "ordensregler". Kender du naturområdets adresse kan du finde ejeren via boligejer.dk eller arealinfo.dk. I kan også finde frem til ejeren ved at kontakte jeres kommune.

Test dig selv og se om du har styr på reglerne.

Friluftsrådet arbejder for, at der skal være gode adgangsforhold til naturen og oplyser om regler og muligheder gennem kampagnen Oplev mere - Brug Naturen. Du kan finde mere vide om reglerne i naturen på www.oplevmere.nu. Vi har også et gratis opgaveløb for skoleklasser (Relle og Mulle), som I kan downloade fra hjemmesiden eller få tilsendt.

Kontakt
Louise Skou Grindsted
Projektleder
lsg@friluftsrådet.dk
Mobil: 40337402

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website