FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Søg ind på naturvejlederuddannelsen

4. december 2018

Vil du eller en af dine kollegaer med på næste hold af naturvejlederuddannelsen? Så er det er nu, der skal søges om optagelse. Sidste frist for ansøgning er d. 31. december 2018.

 

Naturvejlederuddannelsen er en formidlingsfaglig efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling. Uddannelsen udvikler deltagernes kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre naturvejledning.

Naturvejlederuddannelsen forløber over to år og er sat sammen af 7 internatkurser og 4 studieopgaver, hvilket svarer til en arbejdsbelastning på omkring 63 arbejdsdage. Der er en brugerbetaling på 12.500 kr. pr. år (i alt 25.000 kr.), som skal dække kost og logi. Dette beløb skal kursistens arbejdssted være indstillet på at dække.

Ansøgere skal ved studiestart allerede arbejde med naturformidling, fordi uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem kurser, studieopgaver og praktisk naturvejledning på arbejdsstedet. 

Skovskolen i Nødebo står for den praktiske gennemførsel. Kurserne foregår på skift rundt om i hele landet.
Sidste frist for ansøgning er d. 31. december 2018.

Læs mere på https://friluftsraadet.dk/nyheder/nyhed/sog-ind-pa-naturvejlederuddannelsen

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website