FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Det grønne engagement vokser på Aalborg Kommunens Skoler

20. april 2016

Den 26. april afholder Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune i samarbejde med Friluftsrådet netværksdag for alle kommunens Grønt Flag-skoler.

Frejlev Skole, der er profilskole i Bæredygtighed vil danne rammen for udveksling af erfaringer og idéer til skolernes miljøundervisning blandt de deltagende lærere, pædagoger, skoleledere og tekniske serviceledere.

Der vil bl.a. blive sat fokus på, hvordan skolerne kan gøres til minireservater for biodiversitet. Miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn Skole fungerer som en ramme, der favner skolernes igangværende initiativer, inspirerer til nye og løbende stiller krav til, at skolerne sætter nye mål for deres miljøindsatser. Derfor er der på netværksdagen inviteret en række lokale aktører for at fortælle om de mange tilbud og muligheder, der er til de aalborgensiske skoler, bl.a. Giftfri Zone, der er et initiativ fra Aalborg Kommune og Aalborg Bæredygtighedsfestival

Aalborgs skoler er med fremme
Aalborg Kommune er den kommune i landet med flest skoler tilmeldt Friluftsrådets miljøundervisningsprogram Grønt Flag Grøn Skole - skarpt efterfulgt af København, Aarhus og Tønder. På nuværende tidspunkt er 28 af de aalborgensiske skoler tilmeldt undervisningsprogrammet i indeværende skoleår - og stadig flere kommer til.

Grønt engagement
Det grønne engagement i kommunen er stort, og for mange af de aalborgensiske skoler er det blevet en tradition at deltage i miljøundervisningsprogrammet. Som symbol på den enkelte skoles elevinddragende miljøundervisning kan de opnå certificeringen "Grønt Flag", som de får ret til at flage med et år. Det Grønne Flag er dermed mere end blot en dekorativ fane - det er et bevis på, at skolen har levet op til en række kriterier i forhold til elevinddragende miljøundervisning med fokus på bæredygtighed og fokus på skolens bæredygtige drift.

Bæredygtighed på skolerne
Forud for netværksdagen er gået flere år, hvor Aalborg Kommune har fokuseret på bæredygtighed ude på skolerne, bl.a. gennem et fokus på energiforbruget, hvor der er udviklet energi- og miljøhandleplaner og sat fokus på hvordan dette formidles, så det engagerer eleverne til at involvere sig, der har været arbejdet med skolehaver, og der er blevet sat fokus på økologi og bæredygtighed på skolerne.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website