FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Besøg af borgmesteren

Når en skole, gymnasieskole eller læreruddannelse skal modtage Det Grønne Flag, er det som regel borgmesteren i kommunen, der overbringer flaget. Det Grønne Flag er et symbol på, at institutionens elever har arbejdet med miljø og bæredygtighed. Dette fokus og denne indsats vil borgmestrene i landets kommuner gerne anerkende. De er stolte af, at kommunens borgere gør en indsats for at passe på vores ressourcer og den lokale natur.

Borgmesteren modtager flaget

Når Friluftsrådet modtager den elektroniske rapport fra en af institutionerne, bliver der samtidigt sendt en email til borgmesteren om, at skolen har arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole, og borgmesteren kan forvente at modtage et flag og en invitation fra skolen om flaghejsningen indenfor den nærmeste fremtid.

Efter gennemsyn af rapporten bliver flaget sendt til borgmesteren, og institutionen modtager et brev om, at de er certificeret til at flage med Det Grønne Flag, og de kan kontakte deres borgmester, for at aftale en dag for flaghejningen.

Borgmesteren møder op ni ud af ti gange

Ni ud af ti gange møder borgmetsren op, de vil som regel gerne støtte op om en god indsats, som er udført på en institution i kommunen. I de store kommuner er det rådmanden for området, og I et par enkle kommuner er det en embedsmand, der deltager i flaghejsningen. Fælles for flaghejsningerne er, at det er en festdag, hvor eleverne bliver anerkendt for deres arbejde, og hvor forældre, lærere, politikere, presse kommer for at høre om de tiltag der er sket på institutionen.    

     

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website