FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløb og faglige links

Undervisninsmateriale

 • Kampen om vandet - fjerne naboer
  Et webbaserede undervisningsmateriale til Geografi, Samfundsfag og Engelsk bestående af artikler, opgaver, leksikonopslag og links. Inden for hvert fag er materialet delt i tre temaer, og for hvert tema er der udarbejdet forslag til undervisningsplaner. Materialet knytter an til de tre film "Tørst", "Vandets Pris" og "Pengekilden".

 • VANDET fra SUSTAINABLE er et digitalt og interaktivt undervisningsforløb, som er målrettet naturvidenskabeligt grundforløb i 1. g i gymnasiet (stx). Det er udviklet i et samarbejde mellem Klimaambassaden (Danmarks grønne tænketank CONCITO's formidlingsplatform for børn og unge) og Grøn Vision (studenterorganisation tilknyttet DTU). Materialet indeholder også praktiske eksperimenter.

 • Kampen om vandet - Palæstina / Israel konflikten. Undervisningsmateriale fra Studenterkurset i Sønderjylland samt undervisningsmateriale fra Århus Katedralskole Link (geografi og samfundsfag)

 • Danmarks jordbund - passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening (geografi og biologi). Til hver case er der forslag til opgaver og feltarbejde. Af Lars Kaalund, Kit Jespersen, Birgit Sandermann Justesen.

 

 

Artikler, rapporter og lignende

 

Eksempler på cases

 • Krigen om vand - Stormagtspolitik i tørre egne, fx Israel
 • Kunstvanding
 • Vandmangel i Aralsøen pga. vanding af bomuldsmarker
 • GAP-projektet i Tyrkiet
 • Kunstvanding langs Indusfloden har medført tilsaltede marker
 • Lifestraw - rent vand til jordskælvsofre i Haiti 2010
 • Dikkevandsforurening fra gamle benzinstationer
 • Risiko for arsen-forgiftning fra Esrum Sø
 • Dioxin i fisk fra ØStersøen og tungmetaller i ferskvandsfisk
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website