FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

I arbejdet med Grønt Flag Grønt Gymnasium er elevernes egen undersøgelse af en problematik helt central. Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder.

Eksempler på Undersøgelser:

 • Øvelsesvejledning: Kobber og roddannelse hos løg. Undersøgelse af effekten af forurening med tungmetaller.
 • Øvelsesvejledninger til dissektion af spildevand, biologisk rensning og kemisk rensning af spildevand. Fra KloakLab, Spildevandscenter Avedøre.
 • Bakterier i vandprøver (herunder rensning af drikkevandsressourcer med fx UV-lys eller pasteurisering).
 • Fra saltvand til drikkevand (omvendt osmose, kunstige membraner, fordampning og fortætning).
 • Vandforbrug - Beregning af klassens, familiens eller skolens vandforbrug.
 • Undersøgelse af hvilke toiletter, der står i elevernes hjem og beregning på vandforbruget.
 • Spørgeskemaundersøgelse om forskellige befolkningsgruppers vandforbrug.
 • Analyse af nødhjælps "reklamer".
 • Udvikling af teknikker til rensning af vand.
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website