FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljøvisioner

Miljøvisioner er elevernes løsningsforslag til de valgte problemstillinger og skal perspektiveres i forhold til nationale eller globale konsekvenser. Miljøvisionen vil ofte naturligt danne baggrund for elevernes egne konkrete handlinger og kan ligeledes indgå i informationsmaterialet. Miljøvisionen er med til at klargøre de værdier eleverne finder vigtige og gerne vil arbejde for. Derfor er drøftelser af miljøvisionen vigtige i Grønt Flag Grønt Gymnasium arbejdet.

Eksempel på Miljøvision:
Vi har en vision om at alle ansatte og elever på gymnasiet i fællesskab er med til passe på vores fælles grundvand, således at der også er rent grundvand til fremtidige generationer. Vi vil arbejde mod dette mål gennem oplysningskampagner - på gymnasiet og i lokalsamfundet. Desuden vil vi undersøge vandforbruget i vores egne familier med henblik på at øge opmærksomheden på hvordan vi kan spare på grundvandet. 


  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website