FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Gør en indsats

For at give eleverne mulighed for at få erfaringer med at skabe forandringer stilles i Grønt Flag Grønt Gymnasium krav om elevernes egne konkrete handlinger. Handlingerne kan både være af praktisk karakter såsom initiativ til vandbesparelser på skolen, men kan også være af mere teoretisk / politisk / strategisk karakter som at stille forslag til byrådet eller udarbejde en informationskampagne.

Eksempler på Gør en indsats:

  • I samarbejde med Miljørådet kan sættes et mål for besparelser af vand på skolen, det kunne som udgangspunkt være 10%. Målet afhænger bl.a. af skolens tekniske løsninger, og hvornår skolen sidst har haft fokus på vand og vandforbrug.
  • Påvirkning af vandforbruget på skolen gennem en informations- og oplysningskampagne udarbejdet af eleverne.
  • Påvirkning af vandforbruget i hjemmene f.eks. gennem en informations- og oplysningskampagne udarbejdet af eleverne.
  • På baggrund af forudgående undersøgelser kan eleverne udarbejde konkrete forslag til beslutningstagere om hvordan man kan nedsætte vandforbruget- f.eks. i virksomheder eller i kommunen.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website