FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløb og faglige links

Undervisningsmateriale

 • Hjemmeside om transport og miljøpolitik i EU lavet af NOAH. Hjemmesiden delt op i fem hovedkapitler: 1: EU's transportpolitik. Hvordan ser den ud nu? – og i fremtiden? Hvem og hvad påvirker den? 2: Fakta om transport i EU. Tal og statistikker om emnet fra en lang række kilder. 3: Hvad skaber trafik? Om de faktorer, der skaber behov for transport og dermed skaber trafikken. 4: Bæredygtig transport. Hvad er bæredygtighed og hvad er bæredygtig transport? Gode eksempler. 5: Dansk transportpolitik og EU. Hvem bestemmer hvad? Dertil kommer et omfattende arkiv med ”Kilder og baggrundsstof”.

 

 • Powerpoint-oplæg fra Concito om vejen til en mere bæredygtig transporsektor. Oplægget rummer bl.a. mange konkrete eksempler på familers CO2-regnskab samt figurer over Danmarks energiforbrug og forslag til at gøre transportsektoren mere bæredygtig. 

 

 

Artikler, rapporter og lignende

 

 • Cykelregnskab for hovedstaden 2014.Cykelregnskabet skaber et overblik over hvor mange borgere, der bruger cyklen, i hvilke situationer, hvor langt og hvor hurtigt de cykler, hvem de er og hvorfor de cykler - eller ikke cykler. Og hvilken betydning det har for sundhed, bæredygtighed, vækst og trængsel. Paper fra de årligt tilbagevendende Trafikdage på Aalborg universitet.

 

 

 

 

 

Film og anden formidling  

 

Eksempler på cases

 • Fra madaffald til biodiesel
 • GMO-popler øger udbyttet af bioethanol
 • Økoturister rejser til Grønland for at se effekten af klimforandringerne
 • En cykeltur i København kan måles i blodet - antallet af skadelige partikler stiger
 • Vil en hærvejsmotorvej ødelægge naturperler
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website