FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

I arbejdet med Grønt Flag Grønt Gymnasium er elevernes egen undersøgelse af en problematik helt central. Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder.

 

Eksempler på Undersøgelser:

  • Undersøg transportvaner blandt elever og lærere på skolen.
  • Undersøg trafik og transport elementer i lokalplaner for skolens nærområde via den fælles portal for lokalplaner. Via portalens kortfunktion kan lokalplaner for alle områder af Danmark findes frem.

 

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website