FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljøvisioner

Miljøvisioner er elevernes visioner for en bæredygtig fremtid/løsning på den konkrete problemstilling eller indenfor det tema som undervisningsforløbet drejer sig om. Miljøvisionen perspektiveres typisk i forhold til nationale eller globale konsekvenser. Miljøvisionen vil ofte naturligt danne baggrund for elevernes egne konkrete handlinger og kan ligeledes indgå i informationsmaterialet. Miljøvisionen er med til at klargøre de værdier eleverne finder vigtige og gerne vil arbejde for. Derfor er drøftelser af miljøvisionen vigtige i Grønt Flag Grønt Gymnasium arbejdet.

 

Eksempler på Miljøvisioner:

  • Hovedparten af skolens elever bruger cykel som transportmiddel til og fra skole.
  • Den danske tranportsektor skal gradvis omlægges til så der ikke udledes CO2.
  • Offentlig transport skal spille en større rolle i den daglige pendling til og fra arbejde.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website