FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløb og faglige links

Undervisningsmateriale

 • dinregnskov.dk - undervisningsforløb og materiale fra Verdens skove. Hjemmesiden rummer: Undervisningsforløb på flere niveauer, Informationsrige animationsfilm, 50 gratis foredrag der kan bookes, Support til lærere og elever. Målgruppen er både lærere og elever i udskolingen samt i gymnasieskolen. Fokus er særligt på fagene biologi, geografi og samfundsfag, men siden kan også bruges som inspiration til projektopgaver, større skriftlige opgaver og til AT-forløb.

 • Marskdannelse ved Råhede Vade. Et undervisningsforløb og tilhørende feltarbejde om skiftet fra vegetationsløs vade til et tæt plantedække i marsken. 

 • Sedimenter i Vadehavet. Et undervisningsforløb og tilhørende feltarbejde om partikelsammensætningen i vaden. 

 

Artikler, rapporter og lignende

 • Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredsningsforening arbejder for at beskytte natur og miljø. På siden kan du læse om foreningens arbejde men også finde frem til fredede områder og få forslag til forskellige ture i naturen.

 

 

Film og anden formidling

 • Kom på besøg på Københavns Universitet. Det Natur- og biovidenskabelige faktultet på Københavns Universitet tilbyder en række foredrag og øvelser, som det er muligt at deltage i som gymnasieklasse. På siden finder du et link til en oversigt over de forskellige foredrag og øvelser.

 • Livet på en vulkans sider. Undervisningsforløb om filmen Vulkanens vogter fra 2013. I forløbet fokuseres der blandt andet på lokalisering, landskabsanalyse, pladetektonisksammenhæng, vulkanisme, befolkningstæthed og områdets klima.

 • Manden med regnskovsplanten. Her kan du se film og læse artikler om en diabetesforsker og hans udforskning af den spændende plante, Steviaplanten, i Paraguay. Dette kan bruges som inspiration til arbejdet med fx et tema om regnskoven og dens planter. 

 • Ulovlig overlevelse. En film om Malawis dilemma. I nationalparken møder man vagten, der skal beskytte dyrene, og krybskytten, der skal skaffe sin familie føde. Der kan arbejdes med spørgsmål som: Hvordan kan folk skaffe mad fra den natur der omgiver dem, når den er hegnet ind?Hvordan kan man beskytte dyr og planter, så de ikke udryddes?

Eksempler på cases

 • Grønlandsk minedrift kan fremme økonomien, men det kan samtidig øge ophobningen af metaller gennem hele fødekæden
 • Dioxin i fisk fra Østersøen - er fisk sundt?
 • Hormonforstyrrende stoffer hos isbjørne
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website