FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Ud af skolen

En del af elevernes undersøgelser skal foregå uden for skolen. Kravet om undersøgelser uden for skolen er med til at sikre at Grønt Flag Grønt Gymnasium handler om virkelige problemstillinger, der er vigtige for virksomheder, lokalområdet, institutioner, borgere m.fl. Der findes særlige læringsmuligheder i uformelle læringsmiljøer, ligesom skolen og eleverne får gode kontakter til virksomheder og lokale myndigheder. Derfor henlægges en del af undersøgelserne til lokalsamfundet. Kontakten ud af huset er desuden med til at synliggøre skolens miljøarbejde, og skolen vil skabe sig en profil som aktiv medspiller i forbindelse med miljøarbejde og lokalsamfund.

Eksempler på Ud af skolen:

  • Tag ud i naturen og undersøg biodiversiteten i forskellige biotoper.
  • Besøg jeres kommune, og undersøg hvad de gør for at passe på naturen.
  • Besøg en transportvirksomhed og undersøg hvad deres handleplan er i forhold til at værne om naturen.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website