FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Gør en indsats

For at give eleverne mulighed for at få erfaringer med at skabe forandringer stilles i Grønt Flag Grønt Gymnasium krav om elevernes egne konkrete handlinger. Handlingerne kan både være af praktisk karakter såsom initiativ til energibesparelser på skolen, men kan også være af mere teoretisk / politisk / strategisk karakter som at stille forslag til byrådet eller udarbejde en informationskampagne.

 

Eksempler på Gør en indsats:

  • På baggrund af forudgående undersøgelser kan eleverne udarbejde konkrete forslag til beslutningstagere om hvordan man kan værne om naturen i kommunen.
  • Udarbejdelse af informationskampagner/informationsfoldere, der kan påvirke borgere til at opføre sig korrekt i naturen.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website