FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløb og faglige links

Undervisningsmaterialer

 • Styr på klimaet Undervisningsmateriale målrettet gymnasiet. Der præsenteres en plakatudstilling med 20 forskellige eksempler på, hvad vi kan gøre for at bekæmpe ændringerne i klimaet. Historierne spænder bredt fra enkle til højteknologiske løsninger, der alle kan inspirere til at gøre noget og samtidig lære mere om klimaet.

 

 • The Global Calculator  er et lettilgængeligt beregningsværktøj, der giver politikere, virksomheder og borgere mulighed for at få indsigt i viden omkring de mange vekselvirkende forhold, der påvirker CO2-udledningen - uden at skulle rådføre sig hos eksperter. Værktøjet giver mulighed for at justere på alle de vigtigste parametre, som eksempelvis hvilke typer mad, energi og transport, der forbruges.

 

 • Klimaudfordringer og det globale syd fra SUSTAINABLE er et digitalt og interaktivt undervisningsforløb, som er målrettet samfundsfag i gymnasiet (stx). Det er udviklet i et samarbejde mellem Klimaambassaden (Danmarks grønne tænketank CONCITO's formidlingsplatform for børn og unge) og Grøn Vision (studenterorganisation tilknyttet DTU). Materialet indeholder også opgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikler, rapporter og lignende

 

 

 

 

 

 

Film og anden formidling

 

 

 

 

Eksempler på cases

 • De årlige COP-møder
 • Indlandsisens forsvinden
 • Klimaændringer i et langt tidsperspektiv
 • Klimatilpasninger
 • Kystbeskyttelse
 • Ændringer i naturen som følge af klimaforandringer
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website