FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

I arbejdet med Grønt Flag Grønt Gymnasium er elevernes egen undersøgelse af en problematik helt central. Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder.

Eksempler på Undersøgelser: 

  • Undersøg CO2 koncentrationens betydning for planters vækstrate.
  • Undersøg insekters præferencer for biotoper.
  • Undersøg hvordan man producerer bioethanol.
  • Undersøg pH-ændringers betydning på skallers (fra skaldyr) rigiditet.
  • Undersøg den lokale kommunes planer for klimatilpasning.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website