FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljøvisioner

Miljøvisioner er elevernes løsningsforslag til de valgte problemstillinger og skal perspektiveres i forhold til nationale eller globale konsekvenser. Miljøvisionen vil ofte naturligt danne baggrund for elevernes egne konkrete handlinger og kan ligeledes indgå i informationsmaterialet. Miljøvisionen er med til at klargøre de værdier eleverne finder vigtige og gerne vil arbejde for. Derfor er drøftelser af miljøvisionen vigtige i Grønt Flag Grønt Gymnasium arbejdet.

 

Eksempel på Miljøvision:

Vi har en vision om at alle elever og lærere på skolen har en tilstrækkelig viden om klima og klimaforandringer til at træffe de mest klimavenlige valg i deres hverdag. Vi ønsker at skabe et gymnasium der belaster klimaet mindst muligt. Vi vil arbejde mod dette mål ved at alle klasser har undervisningsforløb om klima og klimaforandringer. Vi vil invitere eksterne eksperter til skolen for at holde foredrag samt hjælpe med klimavenlige løsninger.
 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website