FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Informer og involver

Elevernes arbejde med et tema skal føre til fremstilling af informationsmateriale til gavn for andre. Materialet kan være film, præsentationer, plakater, artikler m.v. Det er oplagt at koble dette kriterie sammen med undersøgelseskriteriet således at resultatet af undersøgelserne udbredes til andre på skolen eller i samfundet.

 

Eksempler på Informer og involver:

  • Lav en oplysningskampagne om klimaforandringer, der kan være med til at påvirke lærere og elevers valg i dagligdagen i retning af mere klimavenlige produkter og løsninger.
  • Lav en udstilling om forskellige klimaforandringer.
  • Lav en hjemmeside, der fortæller om skolens arbejde med temaet klimaforandringer.
  • Lav en konkurrence om hvem, der skriver den bedste artikel. Artiklerne kan handle om elevernes besøg på virksomheder, formidling af resultater fra jeres undersøgelser eller lignende.
  • Producer en film om jeres arbejde med temaet klimaforandringer og upload den på skolens hjemmeside og/eller YouTube.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website