FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Gør en indsats

For at give eleverne mulighed for at få erfaringer med at skabe forandringer stilles i Grønt Flag Grønt Gymnasium krav om elevernes egne konkrete handlinger. Handlingerne kan både være af praktisk karakter såsom initiativ til klimatilpasninger og energibesparelser initiativer på skolen, men kan også være af mere teoretisk / politisk / strategisk karakter som at stille forslag til byrådet eller udarbejde en informationskampagne.

 

Eksempler på Gør en indsats:

  • På baggrund af forudgående undersøgelser kan eleverne udarbejde konkrete forslag til beslutningstagere om hvordan man kan foretage mere klimavenlige valg af produkter og løsninger - f.eks. på skolen, i hjemmene, i virksomheder eller i kommunen.
  • Udarbejdelse af en klimavenlig madpyramide som formidles til skolens elever og lærere.


 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website