FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Klimaets sociale tilstand

Bogen "Klimaets sociale tilstand" giver gennem en række sociologiske undersøgelser et interessant indblik i unges syn på klimaet. Bogen kan både anvendes fagligt i samfundsfag, og give gode input til hvad der får unge til at tænke og handle klimabevidst.

 Klimaets Sociale Tilstand

Gundelach, Hauge, Nørregård-Nielsen (2012) "Klimaets sociale tilstand"

Bogen er en del af DUK-projektet (Danske Unge og Klimaforandringer), finansieret af Rockwool Fonden. I bogen betragtes klimaet ud fra et sociologisk perspektiv med fokus på unges forestillinger om og handlinger i forhold til klimaforandringer. 

I bogen præsenteres både kvalitative og kvantitative data indsamlet gennem interviews og behandlet gennem forskellige sociologiske metoder. Bogen giver dermed også et vigtigt indblik i unges engagement i klimaspørgsmålet samt relevant data til undervisningen i samfundsfag.

Værdier, holdninger og køn afgør, hvor klimavenligt vi handler i dagligdagen. Komplicerede opgørelser over CO2-udledninger er derimod uden større betydning for folks handlinger. Politiske initiativer skal være forenelige med hverdagslivets rutiner for at have en effekt.

Bogen er den første sociologiske analyse af, hvordan danske unge forholder sig til den globale opvarmning. Fokus ligger på de 18-35-årige, hvis adfærd bliver afgørende for fremtidens klima. Undersøgelsen viser, at unge er bekymrede for klimaforandringerne og generelt gerne vil påtage sig et ansvar for at mindske udledningen af CO2. Men de ved ikke hvordan, og mange tvivler på, at den personlige indsats nytter i det store perspektiv. Et flertal efterlyser derfor et stærkere politisk lederskab på klimaområdet.

Klimaets sociale tilstand giver indsigt i forhold, der enten modvirker eller støtter de unges udvikling af en mere klimavenlig adfærd. Da mange unge integrerer deres klimaforståelse med en bekymring for naturen, kan statslige indgreb fx med fordel knyttes til individets naturinteresse og ønske om at beskytte miljøet.

Se mere på Københavns Universitets hjemmeside her.

Se hele bogen som pdf her. 

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website