FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

I arbejdet med Grønt Flag Grønt Gymnasium er elevernes egen undersøgelse af en problematik helt central. Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder.

Eksempler på Undersøgelser:

  • Undersøgelse af enzymaktivitet.
  • Undersøg syrer, baser og tungmetallers indvirkning på proteiner (æggehvide).
  • Undersøg stoffers opløselighed og påvirkning af cellemembraner.
  • Undersøg LC50 på artemia.

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website