FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

I arbejdet med Grønt Flag Grønt Gymnasium er elevernes egen undersøgelse af en problematik helt central. Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder.

 

Eksempler på Undersøgelser:

  • Undersøg forskellige gruppers brug af eller ønsker om grønne områder.
  • Undersøg hvordan friluftsliv påvirker vores helbred.
  • Undersøg hvordan friluftslivet påvirker naturen.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website