FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Informer og involver

Elevernes arbejde med et tema skal føre til fremstilling af informationsmateriale til gavn for andre. Materialet kan være film, præsentationer, plakater, artikler m.v. Det er oplagt at koble dette kriterie sammen med undersøgelseskriteriet således at resultatet af undersøgelserne udbredes til andre på skolen eller i samfundet. 

 

Eksempler på Informer og involver:

 • Lav en udstilling om friluftsliv i jeres lokalområde.
 • Lav en konkurrence om hvem, der skriver den bedste artikel. Artiklerne kan handle om elevernes besøg på ud af skolen, resultater fra jeres undersøgelser eller lignende.
 • Producer en film om jeres arbejde med temaet friluftsliv og upload den på skolens hjemmeside og/eller YouTube.
 • Lav en hjemmeside, der fortæller om skolens arbejde med temaet friluftsliv.
 • Lav en præsentation for resten af skolen til morgensamling.
 • Skriv og send læserbreve til de lokale aviser.
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website