FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløb og faglige links

 Undervisningsmaterialer

 • Undervisningsmateriale om alger. Kattegatcentret og AlgeCenter Danmark har udgivet et gratis undervisningsmateriale til A- og B-niveau i biologi med titlen ”Alger til biogas”. Som titlen indikerer handler undervisningsmaterialet om, hvordan man laver CO2-neutral energi af alger. Undervisningsmaterialet indeholder teori og en detaljeret forsøgsvejledning. 

 

 • Undervisningshæftet Den Store Energiomstilling forklarer på en let forståelig og fagligt velfunderet måde, hvorfor det er nødvendigt at omstille energisystemet til vedvarende energi, hvad det kræver teknologisk og strukturelt, og hvilke barrierer der er for omstillingen. Hæftet er målrettet elever i alment gymnasium og på HTX og kan bruges i både samfundsfag, fysik, naturgeografi og biologi i gymnasiet samt i fagene samfundsfag, fysik, teknologi og innovation på HTX. Undervisningsforløbet er udviklet af Det økologiske råd.

 

 • Fra halm til bioethanol, en bioteknologisk udfordring: Et undervisningsforløb udviklet af DONG Energy A/S og DTUs Institut for Systembiologi. Undervisningsforløbet giver indblik i den nyeste forskning og udvikling indenforbioteknologi samt viden om hvordan biologiens verden kan udnyttes. Indeholder en øvelse i fremstilling af bioethanol.

 

 

 

 • ENERGI fra SUSTAINABLE er et digitalt og interaktivt undervisningsforløb, som er målrettet naturvidenskabeligt grundforløb i 1. g i gymnasiet (stx). Det er udviklet i et samarbejde mellem Klimaambassaden (Danmarks grønne tænketank CONCITO's formidlingsplatform for børn og unge) og Grøn Vision (studenterorganisation tilknyttet DTU) med støtte fra Fonden Roskilde Festival samt Tips- og Lottomidler. Materialet indeholder også praktiske eksperimenter.

 

 

 • Climate minds fra Experimentarium:Et undervisningsmateriale om klima og energi målrettet de gymnasiale ungdomduddannelser. Faglig viden om energiproduktion, energisystemer og energieffektivitet. 

 

 

 

 • DR Gymnasiums undervisningsforløb "Grøn Omstilling" om hvordan vi omstiller til en mere bæredygtig måde at leve på - f.eks. ved at anvende grøn energi. Klip fra relevante TV udsendelser samt tilhørende elevopgaver. Rettet mod fagene geografi, samfundsfag og AT-forløb.

 

 

 

 

 

Artikler, rapporter og lignende

 

 

 

 

Film og anden formidling

 

 

Eksempler på cases

 • Produktion af biobrændsler
 • Alternative energiformer
 • Den store omstilling
 • Brintsamfundet
 • Energiteknologi
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website