FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljøvisioner

Miljøvisioner er elevernes løsningsforslag til de valgte problemstillinger og skal perspektiveres i forhold til nationale eller globale konsekvenser. Miljøvisionen vil ofte naturligt danne baggrund for elevernes egne konkrete handlinger og kan ligeledes indgå i informationsmaterialet. Miljøvisionen er med til at klargøre de værdier eleverne finder vigtige og gerne vil arbejde for. Derfor er drøftelser af miljøvisionen vigtige i Grønt Flag Grønt Gymnasium arbejdet.


Eksempel på Miljøvision:

Vi har en vision om at alle i vores lokalsamfund vil være med til at spare på energien og såvidt muligt anvende miljøvenlige energiløsninger. Vi vil arbejde mod dette mål gennem oplysningskampagner - på gymnasiet og i lokalsamfundet. Desuden vil vi undersøge energiforbruget i vores egne familier samt på lokale virksomheder med henblik på at øge opmærksomheden på hvordan vi kan spare på energien samt anvende mere miljøvenlige energiformer. 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website