FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Energi

mariager fjord gym

I vores dagligdag præsenteres vi løbende for teknologiske løsninger, der stiller krav om energi i form af strøm og benzin. Hidtil har den primære produktion af energi bygget på et forbrug af fossile brændstoffer, som skaber konsekvenser for såvel lokale som globale naturområder. For at ændre på forbruget af fossile brændstoffer er det nødvendigt at henlede produktionsapparatets fokus og ekspertise på anvendelsen af fx biomasse, affald, vind og solenergi. Det kræver en betydelig teknologisk udvikling af produktionsapparatet, en forbedret distribution samt "know how" om lagring af den producerede energi og om mulighederne for at reducere forbruget.

 

Her finder du materialer, tips og ideer til din undervisning i temaet energi samt eksempler på hvordan de forskellige undervisningskriterier kan opfyldes.

 

 

Energimodelrigtig

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website