FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Informer og involver

Elevernes arbejde med et tema skal føre til fremstilling af informationsmateriale til gavn for andre. Materialet kan være film, præsentationer, plakater, artikler m.v. Det er oplagt at koble dette kriterie sammen med undersøgelseskriteriet således at resultatet af undersøgelserne udbredes til andre på skolen eller i samfundet.

Eksempler på Informer og involver:

  • Uddannelsesinstitutioner i nærheden af Aalborg kan deltage på den årlige bæredygtighedsfestival og her fortælle om deres arbejde med bæredygtighed samt lave forskellige events.
  • Afhold en bæredygtighedskonference, hvor skolens forskellige hold kan præsentere deres arbejde med bæredygtigt forbrug.
  • Lav en oplysningskampagne, der kan være med til at påvirke elever og læreres livsstil og valg af produkter.
  • Lav en konkurrence om hvem der skriver den bedste artikel. Artiklerne kan handle om nogle af de mange initiativer der findes inden for bæredygtigt forbrug eller formidling af faglig viden opnået gennem arbejdet med temaet. Formidles evt. til skolens andre elever i en avis.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website