FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Gør en indsats

For at give eleverne mulighed for at få erfaringer med at skabe forandringer stilles i Grønt Flag Grønt Gymnasium krav om elevernes egne konkrete handlinger. Handlingerne kan både være af praktisk karakter såsom initiativ til loppemarked, byttecentral eller reduktion af madspil på skolen, men kan også være af mere teoretisk / politisk / strategisk karakter som at stille forslag til byrådet eller udarbejde en informationskampagne.

 

Eksempler på Gør en indsats:

  • Afhold en genbrugsbazar med salg af genbrugstøj og -ting. Overskuddet kan anvendes til bæredygtige tiltag.
  • Opret en hjemmeside med mulighed for at bytte eller udlåne tøj, ting og sager.
  • På baggrund af forudgående undersøgelser kan eleverne udarbejde konkrete forslag til beslutningstagere om hvordan man kan foretage mere bæredygtige valg af produkter og løsninger - f.eks. på skolen, i hjemmene, i virksomheder eller i kommunen.


 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website