FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

I arbejdet med Grønt Flag Grønt Gymnasium er elevernes egen undersøgelse af en problematik helt central. Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder.

 

Eksempler på Undersøgelser:

 • Beregning af elforbrug, hvis man skifter alle husets pærer ud med lavenergipærer.
 • Måle temperatur, luftfugtighed og vindhastighed i forskellige områder af byen.
 • Undersøge forskellige typer isolerings betydning for rumtemperaturen.
 • Undersøgelse af albedo.
 • Undersøge biodiversiteten på udvalgte lokaliteter i byen.
 • Udvikle modeller til beregning af vandforbrug og vandføring i ledningsnettet.
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website