FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløb og faglige links

Undervisningsmateriale

 • 2015 er verdens vigtigste år, for det er nu, skal tage stilling til de fremtidige udvikingsmål for at bevare vores vidunderlige verden. FN vil gerne have alle til at tage stilling til, hvad der er det allervigtigste. Skal vi udrydde fattigdom? Gøre noget ved klimaforandringerne en gang for alle? Eller er det allervigtigste at sørge for, at alle i fremtiden får adgang til rent drikkevand? Tag diskussionen med din klasse og Stem på hvilke emner der er mest vigtige for jer/dig og send stemmen ind til FN.

 

 • Verden i dine hænder: Webbaseret undervisningsmateriale om FN's kommende bæredygtighedsmål.


 • Klimaspørgsmålet i en dansk kontekst. Her kan du finde materiale, der er specielt udvalgt til undervisning i relation til klimaspørgsmålet i en dansk kontekst.


 • Klimaforandringer i Arktis. Arktis tør, isbjørne sulter, den globale opvarmning sætter sine spor. I dette undervisningsmateriale sætter fokus på de klimaforandringer, der finder sted i Arktis som følge af den globale opvarmning. Her er baggrundsstof kombineret med de nyeste data og klimamodeller, så grundlæggende viden kommer på plads samtidig med at undervisningen bliver helt aktuel.

 

Artikler, rapporter og lignende

 

 

 • Staturrapport over 2015-målene, her gør FN samlet status over hvor langt man er kommet med opfyldelsen af 2015-målene. Rapporten indeholder masser af data og figurer om hvor langt man er kommet med at indfri målene. Rapporten er på engelsk.

 

Film og anden formidling

 • Paradise Expired. Undervisningsmateriale til en film om Apelaamo i Tuvalu, der ligger langt ude i Stillehavet. Han er landets eneste skrot-eksportør. Forskere forudser, at Tuvalu vil være det første land, der går under på grund af global opvarmning og stigende vandstande. Bor man på Tuvalu, er der andre og lige så store problemer, som truer med at drukne landet, længe før havet gør det. For overalt på hovedøen Funafuti, der har 4500 indbyggere, ligger der bunker af skrald.

Eksempler på cases

 • FN vedtager i september 2015 nye bæredygtighedsmål for verdens udvikling frem mod år 2030. Det vil være oplagt at se på nogle af de spørgsmål som de nye ambitiøse mål for en bæredygtig udvikling rejser: Er målene realitiske?Hvordan kan vi nå dem?Hvilke initiativer skal til på internationalt og nationalt niveau?

 • USA har netop fundet store forekomster af skiffergas, og denne produktion sænker markedsprisen på gas. Hvordan påvirker fundet den politiske magtbalance? Og hvordan påvirker afbrændingen af overskudsgas det globale CO2 regnskab

 • Gadevang Vandværk i Hillerød søger om tilladelse til at oprette en ny vandboring i Gribskov, da de gamle lejlighedsvis er plaget af pesticider. Hvordan vil en ny boring påvirke vandspejlet? Og forbedrer det forsyningssikkerheden?

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website