FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Ud af skolen

En del af elevernes undersøgelser skal foregå uden for skolen. Kravet om undersøgelser uden for skolen er med til at sikre at Grønt Flag Grønt Gymnasium handler om virkelige problemstillinger, der er vigtige for virksomheder, lokalområdet, institutioner, borgere m.fl. Der findes særlige læringsmuligheder i uformelle læringsmiljøer, ligesom skolen og eleverne får gode kontakter til virksomheder og lokale myndigheder. Derfor henlægges en del af undersøgelserne til lokalsamfundet. Kontakten ud af huset er desuden med til at synliggøre skolens miljøarbejde, og skolen vil skabe sig en profil som aktiv medspiller i forbindelse med miljøarbejde og lokalsamfund.

 

Eksempler på Ud af skolen:

  • Besøg det sted som jeres aktuelle miljødilemma omhandler, interview interessenter og lav konkrete undersøgelser af natur og miljø det givne sted.
  • Tag kontakt til og besøg relevante NGO'er, hør om deres arbejde med den valgte problemstilling og se på om eleverne kunne bidrage til sagen med konkrete tiltag og oplysning.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website