FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Informer og involver

Elevernes arbejde med et tema skal føre til fremstilling af informationsmateriale til gavn for andre. Materialet kan være film, præsentationer, plakater, artikler m.v. Det er oplagt at koble dette kriterie sammen med undersøgelseskriteriet således at resultatet af undersøgelserne udbredes til andre på skolen eller i samfundet.

 

Eksempler på Informer og involver:

  • Oplys resten af skolen og lokalsamfundet om det valgte dilemma og dets konsekvenser.
  • Producer læserbreve og artikler til skolens fora og lokale og nationale medier.
  • Lav en konkurrence om hvem, der skriver den bedste artikel. Artiklerne kan handle om elevernes besøg på ud af skolen, resultater fra jeres undersøgelser eller lignende.
  • Producer en film om jeres arbejde med det valgte miljødilemma og upload den på skolens hjemmeside og/eller YouTube.
  • Lav en hjemmeside, der fortæller om skolens arbejde med det valgte miljødilemma.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website