FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløb og faglige links

Undervisningsmateriale

 • http://www.findskjulteskatte.dk/ Undervisningsmateriale om affald målrettet ungdomsuddannelserne. Hjemmesiden er bygget op om 9 temaer om affald og genbrug. Hvert tema indeholder en introtekst, en lille film, opgaver og forslag til aktiviteter. Temaerne egner både til klasseundervisning, gruppearbejde og tværfaglige projekter. Under de enkelte temaer, er det angivet, hvilke fag de berører.

 

 

 • Undervisnningsforløb om plastikaffald i havene. Forløbet arbejder med, at teenagere er orienteret mod at arbejde med holdninger, meninger, visuelle udtryk og digitale medier. Der er tilknyttet en række artikler fra ingenøren og politiken.

 

 

 • Fra elektronik til e-affald. Hvor havner vore brugte computere og mobiltelefoner? Et hæfte med tilhørende lærervejledning om eksport af farligt affald fra Det Økologiske Råd. Målrettet undervisningen i gymnasiet og HF i kemi, samfundsfag, geografi og til dels biologi.

 

Artikler, rapporter og lignende

 

 

 

 • Stop Spil Af Mad. Danmarks største bevægelse mod madspil. På siden kan du blandt andet læse om madspil og hvad du selv kan gøre.

 

Film og anden formidling

 • Down From Everest Death Zone. En film om hvordan to frivillige har organiseret ekspeditioner til verdens højeste bjerg. De har sat sig for at rydde op. Iltflasker, affald og menneskelig bliver båret ned fra 8 km højde. Til filmen er der udarbejdet arbejdsspørgsmål.

Eksempler på cases

 • Genbrugsmode - design og livsstil
 • "Skraldere" spiser din mad - er sidste salgsdato også sidste anvendelsesdag?
 • Risiko for arsen-forgiftning af Esrum Sø
 • Grøndlandsk minedrift kan fremme økonomien, men det kan samtidig øge ophobning af metaller gennem hele fødekæden
 • Dioxin i fisk fra Østersøen - er fisk sundt?
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website