FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

I arbejdet med Grønt Flag Grønt Gymnasium er elevernes egen undersøgelse af en problematik helt central. Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder.

 

Eksempler på Undersøgelser:

  • Undersøg forskellige landes affaldssystemer og diskuter fordele og ulemper.
  • Undersøg jeres kommunes affaldshåndtering.
  • Undersøg omfanget af madspil i skolens kantine – på begge sider af disken. I kan opstille særlige beholdere til madaffald så mængderne kan måles.

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website