FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Gør en indsats

For at give eleverne mulighed for at få erfaringer med at skabe forandringer stilles i Grønt Flag Grønt Gymnasium krav om elevernes egne konkrete handlinger. Handlingerne kan både være af praktisk karakter, men kan også være af mere teoretisk / politisk / strategisk karakter som at stille forslag til byrådet eller udarbejde en informationskampagne.

 

Eksempler på Gør en indsats aktiviteter:

  • Arranger affaldsindsamlinger på gymnasiet eller i lokalområdet.
  • Lav kampagner for affaldssortering og implementer affaldssortering på skolen.
  • Deltag i den årlige affaldsindsamling i april måned.
  • På baggrund af forudgående undersøgelser kan eleverne udarbejde konkrete forslag til beslutningstagere om hvordan man kan forbedre affaldssorteringen og -håndteringen - f.eks. på skolen, i hjemmene, i virksomheder eller i kommunen.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website