FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsforløb og faglige links

Undervisningsforløb og lignende

 • Undervisningsspil om fremtidens landbrug målrettet gymnasiale uddannelser. Spillet er et kombineret rolle- og computerspil, der kan indgå i undervisningen i fag som naturgeografi, biologi og samfundsfag i gymnasiet. Udviklet i 2014.

 

 • Økologisk Landsforening. Her kan du blandt andet læse om hvad økologi er og forskellige nyheder vedrørende økologi og økologisk produktion.

 

 • Fødevarestyrelsens side om økologi. På denne side kan du blandt andet læse om økologi lovgivningen, Økologiplan Danmark og økologiregler for størkøkkener.


 • Landbrug og miljø. Her kan du finde forskellige links og inspiration til arbejdet med landbrug, miljø og økologisk landbrug. Blandt andet kan du finde bogen: Økologisk landbrug og naturen - gør økologisk landbrug en forskel for natur og miljø?, og du kan finde links til økologiske besøgsgårde. 

 

Artikler, rapporter og lignende

 • Tema om gensplejsning og økologi. I dette temanummer af Magasinet Økologisk kan du læse mere om selve gensplejsnings teknikken og læse mere om, hvorfor økologerne ikke er interesserede i de gensplejsede planter, der er udviklede indtil videre. 

 

 

 • Så sundt er økologisk frugt og grønt. Artikel fra søndagsavisen 20. august 2015, omhandlende hvor meget sundere det er at spise økologisk frugt og grønt.


 • Øko-net er en forkortelse for Netværket for økologisk folkeoplysning. Nyhedsbladet Øko-Net udkommer 4-6 gange årligt både i en trykt udgave og på nettet. 

 • Danmarks Naturfredningsforening har lavet et økologisk danmarkskort. Som udgangspunkt for kortet har de spurgt alle Danmarks kommuner om deres politik indenfor henholdsvis økologisk bespisning og økologisk dyrkede arealer. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Økologisk Landsforening, og kortet er senest opdateret i april 2015.

 

Film og anden formidling

 

 • 3 film om økologisk landbrug og de udfordringer der er. Under titlen "Naturligvis ka´ det bære!" er der lavet tre film om økologisk landbrug. De tre film tager udgangspunkt i emnerne frugtbar jord, økologisk planteavl og økologisk husdyrproduktion. En slag OBS om økologisk landbrug, kan man næsten kalde det. Filmene er produceret af Chilball Film og målrettet undervisning. 

 

Eksempler på cases

 • Pesticider i vandboringer
 • Etik - Dyrevelfærd eller billig mad
 • Etik - Sult og overskudslagre
 • Frihandel - Økonomi og økologiske mærkningsordninger
 • Kost og ernæring - Globale fodaftryk og sund kost - Skal man spise tomater fra Spanien eller Danmark? Hvornår er det en fordel at spise lokale råvarer?
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website