FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undersøgelser

I arbejdet med Grønt Flag Grønt Gymnasium er elevernes egen undersøgelse af en problematik helt central. Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder.

 

Eksempler på Undersøgelser:

 • Undersøg biodiversiteten på en økologisk mark kontra en konventionel mark og beregn tørstofudbyttet.
 • Undersøg stoffers gennemtrængelighed i forskellige jordtyper.
 • Undersøg nitratforurening og algevækst.
 • Undersøg hvilke organimser, der producerer den største mængde biomasse pr. areal.
 • Beregn, hvad afgrøder koster, hvis der ikke gives EU-tilskud.
 • Undersøg gødningstypers effekt på planters vækst.

 

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website