FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Ud af skolen

En del af elevernes undersøgelser skal foregå uden for skolen. Kravet om undersøgelser uden for skolen er med til at sikre at Grønt Flag Grønt Gymnasium handler om virkelige problemstillinger, der er vigtige for virksomheder, lokalområdet, institutioner, borgere m.fl. Der findes særlige læringsmuligheder i uformelle læringsmiljøer, ligesom skolen og eleverne får gode kontakter til virksomheder og lokale myndigheder. Derfor henlægges en del af undersøgelserne til lokalsamfundet. Kontakten ud af huset er desuden med til at synliggøre skolens miljøarbejde, og skolen vil skabe sig en profil som aktiv medspiller i forbindelse med miljøarbejde og lokalsamfund.

 

Eksempler på Ud af skolen:

  • Man kunne kontakte og besøge Lejre Kommune. Kommunen har gennem 3 år deltaget i et projekt om at fremme økologi i kommunen. Projekt "Økologisk kommune" er lavet i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening og Økologisk landsforening. Kommunen er i 2014 blevet nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris. Projektet omfatter bl.a. Flere økologiske måltider, økologi på skoleskemaet, flere økologiske landbrug, et fødevarefællesskab og langt større økologisk omsætning i COOP's supermarkeder.
  • Besøg og samarbejd med en økologisk gård eller lignende. Find en økologisk besøgskort via økokort.dk. Besøg eventuelt også en konventionel gård og sammenlign det økologiske og konventionelle landbrug.
  • Lav en interviewundersøgelse i jeres lokale supermarked om kundernes holdninger til økologi.
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website