FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljøvisioner

Miljøvisioner er elevernes visioner for en bæredygtig fremtid/løsning på den konkrete problemstilling eller indenfor det tema som undervisningsforløbet drejer sig om. Miljøvisionen perspektiveres typisk i forhold til nationale eller globale konsekvenser. Miljøvisionen vil ofte naturligt danne baggrund for elevernes egne konkrete handlinger og kan ligeledes indgå i informationsmaterialet. Miljøvisionen er med til at klargøre de værdier eleverne finder vigtige og gerne vil arbejde for. Derfor er drøftelser af miljøvisionen vigtige i Grønt Flag Grønt Gymnasium arbejdet.

 

Eksempler på Miljøvisioner:

  • Danmarks økologiske produktion øges.
  • Den økologiske produktion gøres mere effektiv.
  • Økologi udbredes bredere til andre produkter end mad.
  • Mærkningsordninger ensrettes og gøres mere globale.
  • Skolens kantine bliver 100% økologisk.

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website