FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Informer og involver

Elevernes arbejde med et tema skal føre til fremstilling af informationsmateriale til gavn for andre. Materialet kan være film, præsentationer, plakater, artikler m.v. Det er oplagt at koble dette kriterie sammen med undersøgelseskriteriet således at resultatet af undersøgelserne udbredes til andre på skolen eller i samfundet.

 

Eksempler på Informer og involver:

 • Lav en præsentation for resten af skolen til morgensamling eller særarrangementer.
 • Læg nyheder med videoer, kampagneplakater og lignende op på skolens hjemmeside/facebookprofil.
 • Skriv og send læserbreve til de lokale og landsdækkende aviser.
 • Lav en oplysningskampagne om økologiske og konventionelle fødevarer, der kan være med til at påvirke lærere og elevers valg i dagligdagen.
 • Lav en udstilling om økologisk produktion.
 • Lav en hjemmeside, der fortæller om skolens arbejde med temaet økologisk produktion.
 • Lav en konkurrence om hvem, der skriver den bedste artikel. Artiklerne kan handle om elevernes besøg på virksomheder, formidling af resultater fra jeres undersøgelse eller lignende.
 • Producer en film om et økologisk landbrug og upload den på skolens hjemmeside og/eller YouTube.

 

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website