FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Illustrationer - Bog 4 

 

 

                               

Tegning 0 mini

Verdens energiforbrug (2009)

Tegning 1 mini

Vedvarendeenergikilder i Danmark 1980-2007 

Tegning 2 mini

Det globale kulstofkredsløb 
 

Tegning 3 mini

Den globale middeltemperatur 

Tegning 4 mini

Danmarks årsmiddeltemperatur 1873 - 2011 

Tegning 3a mini 
 
Udviklingen af CO2 -indholdet i atmosfæren gennem de sidste 40 år

Tegning 5 mini
 

 

 
 CO2 udledning pr. indbygger pr. år i forskellige lande
  

Tegning 6 mini

Verdensbefolkning   

Tegning 7 mini

Transports andel og udvikling i bruttoenergiforbruget   

Tegning 7a mini

Hvilken transportform er den mest miljøvenlige? 
 

 


 

Tegning 8 mini

Udviklingen i persontransport efter transportmiddel og tid 
  

Tegning 9 mini

Udvikling i cykel- og knallerttrafik 
  

Tegning 10 mini

Forskellige typer af bæredygtighed  

Tegning 11 mini

 

 
Den tekniske og biologiske cyklus

Tegning 12 mini

Optagelse af kemiske stoffer  

Tegning 13 mini

De dilemmaer du står i som forbruger 
  


 

 


 

 

 


 

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website