FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisning

I en række spændende artikler præsenterer vi baggrundsviden og masser af ideer til undervisningen. I første artikelserie kan I læse om, hvordan man kan inddrage Grønt Flag Grøn Skole på efterskolen. I den anden artikelserie kan I læse om, hvordan man kan inddrage drama i undervisningen.

God fornøjelse!

Grønt Flag Grøn Skole på efterskolen

I den følgende artikel kan du læse om, hvordan Ryslinge efterskole har grebet Grønt Flag Grøn Skole konceptet an med udgangspunkt i temaet affald.

I artiklen er der blandt andet en kort beskrivelse af, hvad Grønt Flag Grøn Skole er, en beskrivelse af centrale begreber bl.a. Handlekompetence og Uddannelse for bæredygtig udvikling, dannelsesmål for arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole og ikke mindst et konkret undervisningsforløb, som man kan hente inspiration fra i arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole på efterskolen.

Hent artiklen her 

Drama i Grønt Flag Grøn Skole

Der er mange måder at lære på. Det ved vi alle. I Grønt Flag Grøn Skole lægger vi vægt på, at eleverne selv undersøger de spørgsmål, som de har været med til at stille.

Det gør de ved at læse i bøger, søge information på internettet, tage på ekskursioner i naturen og i lokalsamfundet, interviewe forskellige mennesker om deres viden og holdninger, lave diskuterende udstillinger fx i det lokale supermarked om økologiske produkter osv.

En anden måde at blive klogere er gennem drama. Forskellige typer af drama, rollespil osv. giver børnene indsigt og langt større forståelse i mere komplicerede problemstillinger, hvor viden, holdninger og følelser ofte blandes sammen.

Baggrund

Nedenfor finder du introduktion og baggrund for at inddrage drama i undervisningen samt en masse gode ideer til, hvordan I kan inddrage drama, når I arbejder med Grønt Flag Grøn Skoles temaer.

Drama er aktiv læring. En introduktion. Bettina Brandt. Artikel.

Drama og Miljø Bettina Brandt. Hæfte 12 sider udarbejdet for Projekt Grønt Amt, Storstrøms Amt.

Forfatter og Projekt Grønt Amt har venligst stillet hæftet til rådighed for Grønt Flag Grøn Skole

Hæftet giver baggrunden for at inddrage drama i naturfags- og miljøundervisningen Det sætter også forskellige typer drama ind i en ramme samt giver gode ideer til, hvordan man vælger tema. Litteraturliste bagerst i hæftet.

Eksempler:

Drama-eksemplerne repræsenterer forskellige typer af drama i forskellige temaer. De er forskellige både i forberedelsen, i udformningen og i fremførsel. De forskellige typer er naturligvis ikke knyttet til specielt et tema, men kan også bruges i andre temaer.

MODSÆTNINGER - VAND  Bettina Brandt. Artikel
Hvor vanvittigt skal det være? Drama hvor modsætninger mødes.

GENSTANDE KOMMER TIL ORDE - ENERGI Bettina Brandt. Artikel
Hvem har pæren i orden? Drama hvor genstande kommer til orde.

EVENTYR - AFFALD Bettina Brandt. Artikel
Er der mon en svinedreng i klassen?Et eventyr i nye klæ'r

INTERVIEW - NATUR Bettina Brandt. Artikel
Kan man lave sjov i en skov - drama med udgangspunkt i interviews

DISKUSSION - ØKOLOGISK PRODUKTION Bettina Brandt. Artikel
Hvad er det der "Logik for burhøns"? Et diskussionsdrama

ROLLESPIL - KLIMAFORANDRINGER Bettina Brandt og Eigil Larsen. Klimakaravanen. Link
Tag på klimatopmøde. Et rollespil, hvor verdens ledere og lobbyister mødes.

Undervisningsforløb

Grønt Flag har i samarbejde med Blå Flag og Dansk Sejlunion udviklet tre forskellige undervisningsforløb, der henvender sig til 4. -9. klasserne. 

Aktiviteterne tager udgangspunkt i et havnebesøg, hvor eleverne skal undersøge havnens muligheder og miljøtilstand.Eleverne skal indvidere arbejde på, at skaffe renere hav- og kystmiljø og bedre sikkerhed, service og kvalitet ved de danske havne og strande. 

Undervisningsforløbet er gratis for Grønt Flags medlemmer og kan downloades her. 

 

Baggrund for Grønt Flag Grøn Skole

Her kan du læse nogle korte artikler om baggrunden for undervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn Skole.

Alle børns har ret til miljøundervisning
FN's børnerettighedskonvention fortæller bl.a., at børn har ret til undervisning, der forbereder dem til at indgå i samfundet og at børn har ret til at give udtryk for deres synspunkter om forhold, der berører dem.

Hvad er miljøundervisning?
Miljø kan være alt. I Grønt Flag Grøn Skole definerer vi miljøundervisning som undervisning om problemerne i menneskets udnyttelse af naturens ressourcer, og hvordan vi løse problemerne.

Hvad er bæredygtig udvikling?
Begrebet bæredygtig udvikling blev til for mere end 20 år siden. Bæredygtig udvikling er et vigtigt pejlemærke bl.a. i miljøundervisning.

Hvad er undervisning for bæredygtig udvikling?
Undervisning for bæredygtig udvikling handler om, livsgrundlaget for de kommende generationer.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website