FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsmaterialer

Grønt Flag Grøn Skole materialer

Undersøg Vand - Energi - Affald - Natur 0-3. klasse
Bogen er gratis for skolerne og bestilles hér. 
  
Grønt Flag Grøn Skoles ældre materialer kan downloades:
Vandposten (til ikke-læsende elever) (1999)
Vandsprøjten (4. - 7. klasse) (1999)
Lærervejledning (1999)

 

Øvrige materialer

Sæt fokus på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. IBIS/Hele Verden i Skole har udviklet dette spændende materiale om verdensmålene. Hvis I har valgt Grønt Flag-temaet vand, er det oplagt at sætte fokus på verdensmål nr. 6, hvor fokus er på Rent vand og sanitet.

"Vi deler et hav" (Udgivet af Det Økologiske Råd i samarbejde med BERAS Implementation)
Vi deler et hav er et undervisningsmateriale til femte og sjette klasse om sammenhængen mellem landbrugsproduktion og havmiljø med særlig fokus på næringsstoffer, udvaskning og iltsvind. Undervisningsmaterialet er egnet til undervisning i natur/teknik, hjemkundskab og tværfaglige forløb med dansk og engelsk.  

Kan bestilles eller downloades gratis på www.ecocouncil.dk
 

Biologi
BIOS C
(Gyldendal 2006)
Forurening (side 84 - 97)
Affald (side 98 - 105) - om spildevand

Matematik
Regn med vandet (Jens Andersen og Poul Larsen), Faktor Matematik, Malling Beck. Masser af matematik om nedbør, grundvand, vandforbrug i private hjem og i industrien, samt spildevand.

Natur/teknik
- På sporet af vandet (Gyldendal 1998). 3. - 5. klassetrin af Poul Kristensen
Om naturens vand, vandopsamling og spildevand.

- Fra natur til teknik, fra Alinea Består af 4 sæt bøger fra 1-6 klassetrin, med forskellige temaer. Et af sættene hedder kredsløb og indeholder emnet vand. Se f.eks lærervejledningen til kredsløb 1 her.
Læs EMU's vurdering af kredsløb 1 her.
Fra natur til teknik kan købes her.

Biologi
Ny biologi 3
(Gyldendal 1998)
Drikkevand, vandløb, søer og havet skal være rent.

Geografi
Geotoper 2
, side 4 - 15
Ind i geografien A, side 63 - 88, Vandets kredsløb
Geografi 7 (GO-mosaik 1997). Vandmangel i Syafrika.

Fysik/kemi
Gunnar Cederberg: Vand et livsvigtigt kemikalie (Spørg naturen, Gyldendal 1992/2002)

OM VANDETS KREDSLØB
Drak dino'erne det samme vand? (Robert E. Wells). Lamberth, 2014. 
Indhold: Hvis man er heldig, bor man et sted, hvor man bare kan tappe sit drikkevand af vandhanen. Men har du nogensinde tænkt på, at det vand, du drikker, er meget gammelt og består af de samme vandmolekyler, som det vand dinosauerne drak af?
Egnet klassetrin: 0.-3. klasse

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website