FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

Tjek skoleforbrug giver jer mulighed for at sammenligne forbruget af el, varme, vand og CO2 på jeres skole med forbruget på andre tilsvarende skoler. Kan være et godt redskab for både lærere, elever og teknisk personale, når der skal sættes nye mål for besparelserne.

Mål for forandring

Undervisningsmaterialet ”Mål for Forandring” er udarbejdet af Mundus og målrettet elever i 5. og 6. klasse. Gennem arbejdet med undervisningsmaterialet får eleverne større kendskab til de 17 Verdensmål samt en oplevelse af, at de har indflydelse på, hvordan verden skal se ud i fremtiden. I den forbindelse skal eleverne identificere en lokal problematik, som relaterer sigt til et eller flere af Verdensmålene. Det kan f.eks. være, at eleverne vil plante et træ eller undgå madspil. Der er masser af forbedringspotentialer til stede, men det handler om at få øje på dem og dernæst motivere andre til at ændre deres adfærd. Det er bare med at komme i gang.

Drikkevand med fremtid i fokuserer på, hvordan vi i Danmark kan sikre, at vi også i fremtiden har noget af verdens bedste drikkevand. Materialet er udviklet af Astra til Naturvidenskabsfestivalen i 2017.

“Know Feel Act! To Stop Marine Litter” - undervisningsmateriale om forebyggelse af marint affaldgiver europæiske lærere og elever værktøjer til at arbejde aktivt for løse problemet med affald i havet og på vores kyster. Materialet indeholder 17 læringsaktiviteter, hvoraf de fleste har et arbejdsark for eleverne. Hver aktivitet indeholder grundlæggende oplysninger, mål, anslået varighed og en trin-for-trin-vejledning. Aktiviteterne er individuelle og kan bruges særskilt eller kombineres. NB: Klik linket, og klik derefter på det danske flag i øverste højre hjørne af siden for at få materialet på dansk.

Vandavisen er henvendt til de ældste klasstrin i folkeskolen. Her kan de både få fakta om vand, spille spil om vand og se nogle gode illustartioner om vand.

Drikkevandavisen er ligesom Vandavisen ovenfor henvendt til de ældste klasser.

Miljørejsen - Vand og Sundhed er et omfattende site med historier, information, spil, video og opgaver om vand og vandforbrug i Danmark og andre steder i Verden.

Undersøgelseskompetencen er en del af naturfagenes Forenklede Fælles Mål. Det handler om at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer, således at de bliver i stand til at gennemføre naturfaglige undersøgelser. Eleverne skal kunne: Designe undersøgelser (opstille hypoteser, lave forsøgsplan), gennemføre undersøgelser (teste hypotesen) og evaluere undersøgelser (vurdere resultaterne og be-/afkræfte den opstillede hypotese). Til dette kan anvendes metoder såsom Inquiry Based Science Education (IBSE-metoden), Nysgerrig Per og Ingeniørens udfordring.


Tjek skoleforbrug giver jer mulighed for at sammenligne forbruget af el, varme, vand og CO2 på jeres skole med forbruget på andre tilsvarende skoler. Kan være et godt redskab for både lærere, elever og teknisk personale, når der skal sættes nye mål for besparelserne.

Vi deler et hav er et fint undervisningsforløb til 5. og 6. klasse i fagene natur-teknik og madkundskab. Ideer til opgaver, ekskursioner og undervisningsforløb på hjemmesiden. Det Økologiske Råd har stadig nogle kasser med gratis klassesæt, som kan bestilles via www.ecocouncil.dk

Vandet vej fra regndråbe til drikkevand. GEUS.

DR-skole har lavet et tema om vand, der dels er målrettet 1.-2. klassetrin og dfels er målrettet 3.-4. klassetrin.

 

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website