FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Evaluering

Geotest. Arbejdshæfte. (Geografforlaget 2006). Opgaver til træning og evaluering svarende til Geotoper 3, men kan bruges uafhængigt af geografisystem. Side 8 - 9 - Vandtes kredsløb.

De bedste øveoplæg. Inspiration til undervisning og afgangsprøve i biologi, fysik/kemi og geografi (Gyldendal 2005). Her findes oplæg om
1) Skoven - fx vandets kredsløb.
2) Huset - fx varmeisolering, vandets kredsløb og vandrensning samt de danske vandressourcer.

Quiz (en lettere og en sværere) fra Grønlands og Danmarks Geologiske undersøgelser. Kan bruges i større klasser, men prøv dem selv først. Der findes en lettere og en sværere.

Quiz på Emu'en. 0. - 3. klasse.

Begrebskort er en god måde at evaluerer specielt naturfagene på. Vand og vandets kredsløb, kan beskrives vha. begrebskort og det er derfor oplagt at lade eleverne lave begrebskort om vand og vandets kredsløb. Se her, for videre information om begrebskort som evalueringsform.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website