FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Vand

Vandhane

Vi er alle afhængige af tilstrækkelige mængder af rent vand fx til drikkevand og madlavning.

97 % af al vand på jorden er saltvand og kun en ganske lille del af de resterende 3 % er tilgængeligt som drikkevandsressource. Den største del af ferskvandet findes som vanddamp i atmosfæren eller som is ved polerne. Solens tilførsel af energi til jorden sørger for, at vandet er i stadig bevægelse, og dermed holdes der gang i vandkredsløbet.

Rent biologisk er vand en forudsætning for livet, og dermed har alle mennesker brug for vand for at opretholde kroppens komplicerede processer. Vand er desuden en vigtig transportør af stoffer og materialer og har dermed stor betydning for landskabers udformning.

I forbindelse med dette tema kan I arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan passer vi bedst på vores drikkevandsressourcer?
  • Hvordan får vi tilstrækkeligt drikkevand andre steder i verden?

Se rapporter om vand

Vadgård Skole

Tingløkkeskolen

Fag og fælles mål

Arbejdet med vand kan dække en række færdigheds- og vidensmål for de naturvidenskabelig fag på alle klassetrin. Arbejdet med vand, kan også dække færdigheds- og vidensmål for andre fagområder.

Læs mere om fag og fælles mål

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website