FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsmaterialer

Grønt Flag Grøn Skole materialer

Undersøg Økologisk produktion - Bæredygtigt forbrug - Transport - Friluftsliv 4.-6. klasse
Undersøg Energi, Klimaforandringer, Transport Hverdagens Kemi, Bæredygtigt forbrug 7.-9. klasse
Bøgerne er gratis for skolerne og kan bestilles hér.

Øvrige materialer

Sæt fokus på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. IBIS/Hele Verden i Skole har udviklet dette spændende materiale om verdensmålene. Hvis I har valgt Grønt Flag-temaet transport, er det oplagt at sætte fokus på verdensmål nr. 9, hvor fokus er på Innovation og infrastruktur. Infrastruktur som veje og adgang til transportmidler har stor betydning for et samfunds udvikling. Hvis mennesker og varer har svært ved at flytte sig, mindskes muligheden for handel og udveksling af viden og teknologi.

Er der en cykellegebane i din by?
Det er vigtigt at have styr på cyklen. Det kan eleverne lære på en cykellegebane. Ti danske byer får baner til cykelleg i løbet af 2016-2017. Det er Gentofte, Guldborgsund, Høje Taastrup, Kolding, Nyborg, Odsherred, Silkeborg, Varde, Aabenraa og Aalborg. 

Worldmappers temakort (Engelsk) (Fra 7. klasse)
På worldmapper kan man finde temakort over fx de forskellige transportformers andel fordelt på de enkelte lande. Dette vises på landkortet, som fortegnes i størrelse alt efter landets andel af transportformen. På den måde fremtræder landenes areal i forhold til deres andel af transportformerne. Læg mærke til det afrikanske kontinents ringe størrelse. Find kortene (som kan printes til PDF) og læs om transportformerne.

Transport på Climateminds (niveau: efter folkeskolen)
Transportsektoren som forureningskilde
Forsøgsvejledning om fx forbrændings og elmotor  

Verdens største containerskib - transport med A.P. Møller (fra 8. klasse)

Super flot animeret beskrivelse af transport af varer via skib. Se ind i verdens største containerskib - helt ind til motoren og hør om CO2, transport og besparelser (engelsk). Mærsk containerskibet kan også ses i følgende film med engelsk speak (fra 8. klasse)

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website