FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fakta og faglig baggrund

Hvis vi nu bare alle sammen tog cyklen!

Transport handler om at flytte personer og varer over forskellige afstande gennem forskellige transportmidler.

Vi flytter os både gennem arbejde og i fritiden. Vi flytter os gerne efter et job og pendler derfor måske mange kilometer hver dag, og vi flytter os efter oplevelser, ikke mindst som turister på fjerne rejsemål som fx Thailand, der ligger mere end 8000 km væk fra
Danmark.

I dag anvendes stort set kun fossilt brændstof til transporten. Biler, lastbiler og ikke mindst de store skibe og fly udleder store mængder skadelige stoffer til atmosfæren.

Transportens andel af det samlede udslip af drivhusgasser er steget støt de sidste 30 år. Det udgør nu 20 procent af det samlede udslip i EU. Hvis denne kurve skal knækkes, handler det om i fremtiden at udvikle og skaffe alternative brændstoffer.

Temaet er relevant for eleverne, der vil kunne bidrage med oplevelser og fortællinger
om de rejser, de selv har foretaget, og temaet relateres nemt til egen hverdag.

Blev jeg kørt, gik eller cyklede jeg til skole? Var der andre muligheder end den transportform jeg valgte? Kunne jeg have taget bussen eller cyklen i stedet for at blive kørt
i bil?

Man kan overveje: er det valgte transportmiddel hensigtsmæssigt fx privat bil frem for offentlig transport frem for privat bil og/eller er den aktuelle transport overhovedet
nødvendig?

Vidste du at:

… man ved at forlænge lastbiler med 2 meter kan reducere udledningen af CO2 med 3,2 millioner ton om året alene i Storbritannien.
Kilde: http://www.klimaupdate.dk  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website